Městys Vratěnín
městysVratěnín

Zásady ochrany osobních údajů městyse Vratěnín

Zásady ochrany osobních údajů – Městys Vratěnín

Správce osobních údajů:  

Městys Vratěnín

Vratěnín 88, PSČ 671 07 Uherčice

IČO 00637122

(dále také jen „Správce“)

 1. Vymezení účelu

Městys Vratěnín jako správce osobních údajů těmito Zásadami zveřejňuje informaci o účelu, způsobech zpracování, evidenci osobních údajů, jakož i dalších skutečnostech, k nimž při výkonu přenesené a samostatné působnosti obce (jakož i při plnění dalších činností Správce).  

Městys Vratěnín zpracovává osobní údaje v rámci následujícího rozsahu:

 • Splnění zákonné povinnosti (kde je zahrnut zejména výkon samostatné a přenesené působnosti obce)
 • Splnění smluvní povinnosti a realizace smluvních vztahů, v nichž je Městys Vratěnín smluvní stranou
 • Oprávněný zájem Městyse Vratěnín nebo subjektů údajů
 • Souhlas subjektů údajů udělený Městysem Vratěnín pro daný účel
 • Zajištění vnitřních procesů Městyse Vratěnín
 • Pracovněprávní vztahy, v nichž Městys Vratěnín vystupuje 
 1. Způsob zpracování

Osobní údaje subjektů údajů zpracovávají zaměstnanci Úřadu Městyse Vratěnín, jakož i další pověřené či oprávněné osoby, kterými jsou například představitelé Městyse Vratěnín (představitelé samosprávy, zejména pak starosta, místostarosta, členové zastupitelstva a komisí zřizovaných městysem apod.).   

Zpracovávány jsou přesné osobní údaje, a to přiměřené, relevantní a omezené na nezbytně potřebný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje jsou Městysem Vratěnín shromažďovány jen pro předem vymezené účely.

Pokud dochází ke zpracování jiným zpracovatelem, pak Správce zajistí, aby tito zpracovatelé poskytli dostatečné záruky, a to formou smlouvy, která zajišťuje, že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.   

Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování a v souladu s vnitřními předpisy Městyse Vratěnín, kdy byly přijaty vnitřní předpisy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů.   

Osobní údaje jsou přístupné co nejmenšímu počtu osob. zpracovávány v rozsahu a pro účely, pro které byly poskytnuty.

Městys Vratěnín při zpracování s osobními údaji s nimi obvykle nakládá těmito způsoby:

 • ukládá je do svých dokumentů a databází,
 • upravuje je v případě, že si subjekt údajů dožádá úpravy,
 • vyhledává je v rámci svých dokumentů a databází,
 • třídí je dle jednotlivých kritérií,
 • likviduje je po uplynutí sjednané lhůty pro zpracování, po odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů či po uplynutí doby stanovené právními předpisy či vnitřními předpisy Městyse Vratěnín.
 1. Práva subjektů údajů

Městys Vratěnín při zpracování osobních údajů zajišťuje práva přiznaná subjektům údajů.  

 • právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním odvolat;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí v Městysi Vratěnín

Osobní údaje může Městys Vratěnín zpracovávat také na základě veřejného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

V rámci akcí pořádaných organizátorem akcí Městyse Vratěnín mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Městyse Vratěnín jako organizátora akce. Jedná se zejména o akce typu občanská setkávání (posvícení, rozsvěcování vánočního stromu apod.).

Městys Vratěnín nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 1. Informace o zpracování údajů

Při zpracování údajů pro účely vymezené Městysem Vratěnín jsou subjekty obvykle informovány písemnou informací na webových stránkách Městyse Vratěnín (www.vratenin.cz), umožňující uplatnit právo na výmaz subjektům údajů; případně doplňující písemnou informací o zpracování osobních údajů poskytovaných ve vybraných agendách vyžadující informovaný souhlas.

 1. Informace o cookies

Městys Vratěnín je provozovatelem webových stránek dostupných na internetové adrese www.vratenin.cz.

V rámci prohlížení těchto stránek uživateli nejsou ukládány či jinak zpracovávány cookies z prohlížečů uživatelů těchto webových stránek.

Pokud by v tomto došlo na webových stránkách www.vratenin.cz ke změně, zavazuje se Městys Vratěnín zpracovávat cookies uživatelů jen s jejich předchozím souhlasem v souladu s platnou právní úpravou.

 1. Kontaktní údaje v případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů:

Martin Kincl, starosta Městyse Vratěnín  

Mgr. Mária Chvajová Staňková, stankova@stankovapartneri.cz, pověřenec pro ochranu osobních údajů ustanovený Městysem Vratěnín

 

Zásady Městys Vratěnín (38.01 kB)

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie