Městys Vratěnín
městysVratěnín

Socha rytíře na sloupu

Socha rytíře na sloupu z konce 16. století se nachází na volném prostranství u kostela na vysokém štíhlém hranolový sokl s diamantováním do všech čtyř stran, nad římsou pokračuje nevysoký sloup, ukončený korintizujcí hlavicí (z akantových listů), prostého tvaru. Na hlavici na vlastní podnoži socha rytíře, v mírně podživotní velikosti, oděného v plátovém brnění, hlava prostovlasá, bez přilby, levá ruka se opírá o nepravidelný oválný štít s vyrytou iniciálou F., nad ní nezřetelně vidět poslední dvojčíslí letpočtu, snad: ..95. 

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie