Městys Vratěnín
městysVratěnín

Boží muka - směr Uherčice

Boží muka se nachází na obcí při pravé straně silnice směrem na Uherčice, mezi silnicí a opěvněním z let 1936-38. V evidenčnímlistu památky jsou boží muka evidována jako raně barokní, na přední straně božích muk je datace 1637. Skládajcí se ze čtyř samostatných na sebe vykládaných dílů, které jsou vysekány z mušlového vápence. Nejspodnější díl, podstavec je čtverového půdorysu s jednoduchou římsou po obvodu. Na podstavec je osazen sloupek božích muk, který je přibližně v první třetině horizonátlně dělen profilovanou římsou. Nad římsou má sloupek okosené hrany, mezi kterými je v horní části dvouřádkový nápis a datace 1637. Nad sloupkem je hranolová bohatě profilovaná hlavice. Na přední,pohledové straně hlavice je reliéf erbu, ve kterém je fafrnoch a v klenotu jednorožec. Posledním zakončujícím dílem je vysoký reliéf Krista trním korunovaného (Ecce Homo), který vystupuje z rovné plochy cca 12 cm široké desky. 

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie