Městys Vratěnín
městysVratěnín

Přírodní rezervace Bílý kříž

Bílý kříž

Přírodní rezervace Bílý kříž

Motivem ochrany chráněného území je vegetace na prudkých, výslunných skalnatých svazích s druhově a věkově pestrým navazujícím lesním porostem, chráněné druhy rostlin a živočichů a v neposlední řade i estetická hodnota území. Dominantou chráněného území je vyhlídka ze skály Bílý kříž, podle které je pojmenované celé chráněné území. Z této vyhlídky vede značená stezka, která se jmenuje "Grasselova stezka", nebož zde i v blízkém okolí se známý loupečník Jahan Gressel pohyboval. V roce 2010 nechala obec Vratěnín na sklále Bílý kříž postavit dřevěný bílý kříž, který tam v minulosti býval umístěn a podle kterého se toto území také jmenuje.  

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie