Městys Vratěnín
městysVratěnín

Středověký hrádek v katastru městyse Vratěnín

Středověký hrádek v katastru městyse Vratěnín

V jihozápadní části katastru obce Vratěnín, cca 300 m od státní hranice a v bezprostřední blízkosti obce Luden, která leží již na rakouském území, v nadmořské výšce 480 m, nacházejí se zbytky opevněného sídla. Pomístní název "U kola" vystihuje jeho okrouhlý tvar o průměru 65 m. Jádro hrádku o průměru 35 m je obklopeno 10 - 12 m širokým a 3,15 m hlubokým příkopem. Příkkop byl lemován valem, který byl postupně rozoráván. Jeho současná výška dosahuje 1 m. O existenci hrádku nejsou žádné písemné zprávy, jen pověst, že opěvnění zbudovali Švédové nebo Turci. Do literatury uvedl hrádek rakouský badatel Kyssling již na konci 19. století a nazval ho "Kvadenring". Přisuzoval hrádku i posvátný význam. Pravěké nálezy v okolí hrádku z období paleolitu, neolitu a laténu svědčí o příznivé poloze osídlení, což potvrzují i nálezy slovanské keramiky z mladohradištního období. V rámci projektu "Vývoj osídlení jihozápadní Moravy a přilehlého území rakouského Waldviertlu" byl na hrádku proveden archeologický výzkum v době od 07. do 25. července 2003 s cílem osvětlit dobu jeho vzniku a funkci ve vývoji středověkého osídlení. Odborný výzkum prováděl Prof. Phdr. Vladimír Nekuda DrSc., ale bohužel ho nedokončil z důvodu úmrtí a tak tato lokalita bude i nadále zastřena tajemstvím. 

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie