Městys Vratěnín
městysVratěnín

Bývalý zámeček

Bývalý zámeček, původní tvrz na vratěnínském tržišti

Zámeček daroval hrabě Berchtold řádu bosých Augustíánů a stal se základnou pro stavbu kláštera v sousedství a jeho součástí. Historie konventu vypovídá podrobně o kultovních, stavebních a společenských událostech. Ve zmínkách o "zámečku" se zabývá návštěvami příslušníků císařského dvora. Úzký vztah dvora a malého moravského kláštera se vysvětluje úzkým spojením mezi dvorním klášterem, tedymateřským konventem a jeho pobočkou ve Vratěníně, na cestě z Vídně do Prahy. Přenocoval zde Karel VI. dne 24. 01. 1712 na cestě z korunovace ve Frankfurtu nad Mohanem. Další cesta císaře je deklarována na rok 1719.  V roce 1721 navštívila klášter císařovna Elisabeth Christina se svojí dcerou Marií Theresií při cestě do lázní Karlovy Vary. Cesta z Vídně do Prahy byla za vlády Marie Theresie odkloněna přes Znojmo. Po zrušení kláštera bal zámeček doplněn o hospodářské budovy a v této podobě se po opravách dochoval dodnes. 

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie