Městys Vratěnín
městysVratěnín

Výstavní expozice Poštovní stanice

Síť expozic regionu renesance:

Poštovní stanice Vratěnín

Expozice se nachází ve vstupních prostorách budovy úřadu městyse Vratěnín.

Je otevřena v úředních hodinách ÚM Vratěnín nebo po domluvě na tel. 606 567 028.

Expozice se věnuje historii poštovního spojení mezi Prahou a Vídní a především samotné poštovní stanini ve Vratěníně. Expozici tvoří kopie obrazového a tiskového materiálu,který je umístěn na devíti výsuvných plátnech, což představuje 16 m2 výstavní plochy. První panel se věnuje úvodu expozice, na dalších dvou panelech je zachycena hsitorie a fungování poštovnictví v dávném starověku (Egypt 1292 - 1186 př. n. l., Mezopotámie a Persie 580 - 530 př. n. l., Řím 27 př. n. l.) až po vznik pošty v českých zemích za vlády Habsburků, kdy na český trůn usedl archivévoda Ferdinand I. Tři panely jsou věnovány historii poštovního spojení mezi Prahou a Vídní, kdy se vlády ujal císař Rudolf II. Ten se svým dvorem přesídlil do Prahy, ve Výdni však ponechal řadu úřadů a tím zvýšil důležitost poštovního spojení mezi těmito městy. V této době již poštovní trasa vedla přes Vratěnín, později zde byla zřízena i poštovní stanice. Na posledním panelu je umístěna poštovní mapa střední Evropy z let 1710 - 1711 a výřez z této mapy, který zachycuje právě poštovní trasu z Prahy na Vídeň. Poslední dva panely jsou věnovány historii obce. Expozici dominuje řezbářské dílo dobového pošťáka od autora Josefa Gabaje. Jediným exponátem, který se dochoval z doby poštovní trasy z Prahy na Vídeň, je samotná historická budova bývalé poštovní stanice.

BUDOVA BÝVALÉ POŠTOVNÍ STANICE

Budova bývalé poštovní stanice byla postavena kolem roku 1700 poštmisterem Janem Plessnerem. Přes Vratěnín vedla dřevější hlavní silnice z Prahy na Vídeň- V historických pramenech se uvádí, že první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní bylo vybudováno v letech 1526 až 1532. Slavonice a Vratěnín se staly vůbec prvními stanicemi na Moravě. Na důležitosti tato poštovní cesta získala, když se císař Rudolf II. natrvalo usídlil se svým dvorem v Praze. Za vlády Karla VI. byla zdejší poštovní stanice povýšena na překládací. V této době v městečku Vratěnín vzkvétal obchod, řemesla i pohostinství a městečko bylo na vrcholu svého rozkvětu. Těžkou ránu zasadila poště a celému městečku Marie Terezie, která nechala vybudovat novou císařskou silnici z Prahy do Vídně přes Jihlavu a Znojmo, která byla uvedena do provozu již v roce 1750. V roce 1768 definitivně zanikl provoz vratěnínské pošty. V roce 2007  a 2008 proběhla celková oprava fasády objektu bývalé pošty. Fasáda byla opravena podle fotokopie dobového obrazu, který se nachází v muzeu v Moravských Budějovicích. Budova je nemovitou kulturní památkou a v roce 2008 se v rámci Jihomoravského kraje v soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku umístila na celkovém 10 místě a právem je jednou z hlavních dominant obce. Dnes v budově sídlí úřad městyse, knihovna, hasičská zbrojnice a společenský sál. 

Více informací najdete na:

https://www.jemnicko.cz/projekty/projekty-spoluprace/regionem-renesance-nejen-po-stopach-historie/

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie