Městys Vratěnín
městysVratěnín

Graselovy stezky

Graselova stezka/Vratěnín - délka trasy 7 km.

Vratěnín Grasel dobře znal. V nedalekém Drosendorfu byl za drobné krádeže poprvé vězněn již ve svých pěti letech. V Graselově mládí romantická vyhlídka nad horním tokem Dyje se později, v době jeho pronásledování, stala strategickou pozorovatelnou při cestách z Rakouska na Moravu a zpět. 

Stezka začíná u budovy úřadu městyse, v minulosti významné poštovní stanice. Vede po silnici směrem k hraničnímu přechodu do rakouského Drosendorfu. Za hřbitovem, u sochy sv. Jana Nepomuckého odbočuje spolu se zelenou značkou na polní cestu. U lesa pokračuje po silničce dál, podél státní hranice s Rakouskem. Zanedlouho silnice končí a stezka sbíhá pěšinou k vyhlídce, která láká k odpočinku. Po pravé straně se rozkládá přírodní rezervace Bílý kříž. Z vyhlídky je nádherný podled do údolí Dyje, na prudké a slunné skalnaté svahy. Stezka se vrací zpět na silnici, po chvíli odbočuje vpravona lesní cestu vedoucí po hranici lesa  a dále opět po silnici k Uherčicím. Zde stojí velký renesanční zámek rodu Collaltů se čtyřmi nádvořími, francouzskou zahradou a anglickým parkem s romantickými stavbami. Za totality zdevastován (armáda, JZD, ženská káznice), nyní se pomalu probouzí k životu. Stezka se ale vrací zpět do Vratěnína, odbočuje ke Zlaté studánce a podél Vratěnínského potoka vás provede bývalou křížovou cestou s kapličkami. 

Johan Georg Grasel - narodil se v roce 1790 v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic. Jeho otec byl pohodný, matka byla žebračka. Učednická loupežnická léta si odbyl po propuštění otce z vězení. Po několika loupežích byl r. 1812 zadržen a pod falešným jménem zavřen do vězení v Hornu, ale podplacením úředního písaře se mu podařilo uprchnout. Loupil pak dále a střídal místa úkrytu. Jedno sálé měl i u vyhlídky Bílý kříž, a proto jsme zde zřídili vycházkovou trasu nazvanou Graselova stezka. Jeho loupežnická činnost vyvrcholila v letech 1813 až 1815. Roku 1815 byl Grasel zatčen díky lsti v obci Mörtersdorf u Hornu. Pod dlouhém procesu byl odsouzen i s jeho kumpány k smrti a 31. ledna 1818 ve Vídni popraven. 

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie