Městys Vratěnín
městysVratěnín

Historie Vratěnína

V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví Vikarta z Trnávky. Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, dal mu současně právo výročního trhu a dokonce hrdelního soudu. Král Zikmund zapsal Vratěnín v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku, následně došlo k sepsání vratěnínských městských práv a o městečku se hovoří jako o tržním místě. Všechna dosavadní privilegia a k nim právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav II. V letech 1548 až 1564 je zde mezi majetkem rodu Krajířů uváděna tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes č.p. 1. V této době zde existoval vrchnostenský dvůr a k roku 1540 také pevnost, která již r. 1628 byla neudržována a zřejmě pustá, dnes areál bývalého kláštera. Roku 1564 prodal Václav Krajíř městečko Vratěnín, tvrz a některé zboží Adamu Volfovi Krajířovi, který vše ještě téhož roku prodal Štrejnům ze Schwarzenau. V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě František Benedikt předal v r. 1697 zdejší zámeček Augustiniánům bosákům k založení kláštera. V roce 1699 byl položen základní kámen k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena stavba kláštera. Tento klášter, nazývaný na počest sv. Mikuláše z Tolentina byl dostavěn kolem r. 1730. Již v roce 1784 byl Josefem II. vydán dekret o zrušení kláštera. V době napoleonských válek byla v klášteře zřízena vojenská nemocnice, klášterní kostel zůstal opuštěný a v roce 1821 vyhořel. 

Přes městečko vedla stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy do Vídně. Na této cestě bylo vybudováno v letech 1526 až 1532 první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Kolem r. 1700 byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo úřadu městyse.

Na tuto poštovní stanici později navazovala nová poštovní cesta do Znojma, Pohořelic a Brna. Za vlády Marie Terezie byla vybudována nová cesta z Prahy přes Jihlavu, Moravské Budějovice, Znojmo, Hollabrunn a Vídeň, čímž stará kupecká a poštovní cesta ztratila význam a začal se datovat úpadek městečka.

V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín ničivé požáry, na jejichž základě docházelo k přestavbě zastavěného území, které se takřka v nezměněné podobě dochovalo až do doby dnešní.  Na katastru obce se nachází 21 památkově chráněných objektů. Pro svou památkovou hodnotu byla obec v r. 1995 vyhlášena za vesnickou památkovou zónu.

V katastru obce se nachází archeologická lokalita s místním názvem Švédské kolo. Jedná se o středověký hrádek. Na poli kolem hrádku měly být nalezeny kamenné sekyry z období neolitu (mladší doby kamenné 4800 – 4000 př. Kr.) a střepy nádob z období latenského (450 – 0 př. Kr.).

Mezi I. a II. světovou válkou žilo v městečku kolem 500 obyvatel a převážná část jich byla německy mluvících. Smutnou událostí městečka byl vstup okupační německé armády 8. října 1938, kdy městečko musely opustit české rodiny. Dalším mezníkem pro hisorii obce se stal rok 1945, kdy krátce po konci II. světové války došlo ve dvou vlnách k odsunu Němců a následnému znovuosídlení. Novým osídlencům v roce 1946, byly předány dekrety o vlastnictví půdy, ale soukromé hospodaření záhy vystřídalo JZD a později Státní statek. 

Poloha obce v bezprostřední blízkosti státní hranice, v té době hranice dvou světů, vedla tehdejší režim k tomu, že obec byla vedena jako zániková se stavební uzávěrou. V roce 1980 byla obec začleněna pod střediskovou obec Uherčice, došlo ke zrušení zdravotního střediska a později i školy. Významným mezníkem pro znovuoživení obce byl rok 1990, kdy obec získala zpět svoji samosprávu, byla obnovena činnost obecního úřadu a  1. záři 1990 byl po 45 letech znovuotevřen hraniční přechod do Rakouska. V roce 1991 se obec aktivně zapojila do programu obnovy venkova a vytýčila si hlavní cíle. Celá tato činnost, spolu s obnovením kulturních tradic a oživení společenského života, byla korunována úspěchem v celostátní soutěži „Vesnice roku 1996“. Nezapomenutelnou událostí v historii obce bude návštěva tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla v říjnu 1997, který přijel dodatečně poblahopřát občanům Vratěnína k získání titulu Vesnice roku. 

Městys

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie