Městys Vratěnín
městysVratěnín

Památky, výlety

Městys Vratěnín byl vyhlášen vesnickou památkovou zónou, v seznamu jmenovitých památek je uvedeno 21 památkově chráněných objektů: bývalý klášter č.p. 80 + zahrada s ohradní zdí; farní kostel sv.Jakuba Většího v obci jehož součástí jsou socha Panny Marie nad vchodem kostela, socha sv. Františka Xaverského a socha sv. Jana Nepomuckého; fara č.p. 55; bývalá poštovní stanice č.p. 88; socha sv. Donáta u silnice do Rancířova; socha sv. Floriána - původně na mostě, nyní uložena v zahradě před kostelem; socha rytíře na sloupu u kostela; kaplička v polích u silnice do Ludně; boží muka na kraji obce směrem k Rancířovu; boží muka u silnice do Uherčice; boží muka za obcí směrem k Rancířovu na tzv. Šibeňáku; kříž u rozcestí; panský dům č.p. 1; venkovská usedlost č.p. 51; márnice na hřbitově - bývalá kaple Božího hrobu; kaplička vpravo u silnice k Uherčicícm; socha sv. Jana Nepomuckého u útvaru PS; hlavní kříž na hřbitově; kříž za obcí mezi stromy u silnice na Rancířov; kříž u farního kostela. 

 

  • PROHLÍDKA MĚSTYSE S VÝKLADEM  - skupina turistů (10 a více) si může domluvit před návštěvou Vratěnína bezplatnou prohlídku městyse s výkladem na tel. čísle 606 567 028. Prosíme zájemce o nahlášení prohlídky alespoň 3 dny před termínem návštěvy Vratěnína.

 

  • V prodejně smíšeného zboží Vratěnín a v kanceláři úřadu městyse Vratěnín je možno zakoupit turistické známky a nálepky.
vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie