Městys Vratěnín
městysVratěnín

Barokní socha sv. Donáta

Barokní socha sv. Donáta

Vratěnín je obcí, kterou často stíhaly bouřky s krupobitím, proto se v roce 1750 Vratěnínští rozhodli, že na hoře Šibeník postaví sochu sv. Donáta, který je uctíván jako patron proti bouři, blesku a krupobití, aby chránil vesnici a pole před následky bouří. V příbězích z Vratěnín, v povídce o Donátu se uvádí, že od postavení sochy se krupobití a velké bouřky Vratěnínu převážně vyhýbají.

Použitým materiálem je mušlový vápenec.

Socha byla v roce 2007 kompletně restaurovaná nákladem 140 000,- Kč (40 000,- Kč hrazeno z dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zbylá část z prostředků městyse a sponzorů), restaurátorské práce prováděl Daniel Chadim a Zdeněk Kovařík. 

 

barokní socha sv. Donáta

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie