Městys Vratěnín
městysVratěnín

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století se nachází v mírném svahu u silnice z Vratěnína ke státní hranici před skupinou vzrostlých stromů. Na čtvercové podnoži zvonovitě tvarovaný čtyřboký, směrem dolů se rozšiřující sokl, nahoře ukončený masivní profilovanou římsou, přes níž přesahují plasticky modelovaná oblaka s reliéfními andílčími hlavičkami. Na oblačné základně je klečící postava sv. Jana Nepomuckého v kanovnickém oběvu bez biretu. Světec klečící v mírném záklonu drží ve vzhůru napřažené pravici kříž s korpusem Krista, k němuž vzhlíží ve zbožném vytržení. Levici tiskne k hrudi v gestu kajícnosti. Sokl vpředu a na bocích zdoben kasulovými vrypy, v nich jsou  z velké části nečitelné majuskulní nápisy.

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie