Městys Vratěnín
městysVratěnín

Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

Socha z mušlového vápence je pozdně barokní práce z roku 1740.

Resturování sochy proběhlo v roce 2014 nákladem 94 710,- Kč (dotace Státního zemědělského intervenčního fondu - Program rozvoje venkova ČR ve výši 85 239,- Kč), restaurátorské práce provedl Daniel Chadim BcA.

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie