Městys Vratěnín
městysVratěnín

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího

Farní kostel sv. Jakuba Většího je pozdně barokní stavbou z let 1771 - 1773. V nice nad hlavním vchodem do kostela je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem z druhé čtvrtiny 18. století, použitým materiálem je pískovec. Z čelního pohledu na pravé straně hlavního vchodu je umístěna socha sv. Františka Xaverského z první třetiny 18. století, materiál mušlový vápenec. Z čelního pohledu na levé straně hlavního vchodu je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z první třetiny 18. století z mušlového vápence. 

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie