Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 11. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Logo - Vranovsko.cz

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví Vikarta z Trnávky. Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, dal mu současně právo výročního trhu a dokonce i hrdelního soudu. Král Zikmund zapsal Vratěnín v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku a následně došlo k sepsání vratěnínských městských práv a o městečku se hovořilo jako o tržním místě. Všechna tato dosavadní privilegia a k nim právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav ll. V letech 1548 až 1564 je zde mezi majetkem rodu Krajířů uváděná tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes č.p. 1. Roku 1564 prodal Václav Krajíř městečko Vratěnín, tvrz a další zboží Adamu Volfovi Krajířovi, který vše ještě téhož roku prodal Štrejnům ze Schvarzenau. V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě František Benedikt Berchtold předal v r. 1697 zdejší zámeček Augustiniánům bosákům k založení kláštera. V roce 1699 byl položen základní kámen k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena stavba kláštera, která byla dokončena v r. 1730. Jž v roce 1784 byl Josefem ll. vydán dekret o zrušení kláštera. V době napoleonských válek byla v klášteře zřízena vojenská nemocnice, klášterní kostel zůstal opuštění a v roce 1821 vyhořel. Přes městečko vedla stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy na Vídeň. V roce 1700 byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo OÚ. Po roce 1750, za vlády Marie Terezie byla vybudována nová císařská silnice, která vedla z Prahy na Jihlavu, Znojmo, Hollabrun, Vídeň a od této doby se začal datovat úpadek městečka a později i poštovní stanice. V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín ničivé požáry a na základě těchto požárů docházelo k přestavbě zastavěného území, které se takřka v nezměněné podobě dochovalo až do dnešní doby, což byl hlavní důvod, že toto zastavěné území bylo v roce 1995 prohlášeno za vesnickou památkovou zónu, kde se nachází i řada nemovitých kulturních památek. Mezi l. a ll. světovou válkou žilo v městečku kolem 500 obyvatel a převážná část jich byla německy mluvících. Smutnou událostí městečka byl vstup okupační německé armády 8. října 1938, kdy městečko musely opustit české rodiny. Dalším mezníkem pro historii obce se stal rok 1945, kdy krátce po konci ll. světové války došlo ve dvou vlnách k odsunu Němců a následnému znovuosídlení. Novým osídlencům v roce 1946, byly předány dekrety o vlastnictví půdy, ale soukromé hospodaření záhy vystřídalo JZD a později Státní statek. Poloha obce v bezprostřední blízkosti státní hranice, v té době hranice dvou světů, vedla tehdejší režim k tomu, že obec byla vedena jako zániková se stavební uzávěrou. Postupem času byla obec začleněna pod střediskovou obec Uherčice, došlo ke zrušení zdravotního střediska a později i školy. Významným mezníkem pro znovuoživení obce byl rok 1990, kdy obec získala svoji samosprávu a došlo po 45 letech k znovuotevření hraničního přechodu do Rakouska. Již v roce 1991 jsme se aktivně zapojili do Programu obnovy venkova a samotná realizace vytýčených akcí na sebe nenechala dlouho čekat. Celá tato činnost, spolu s obnovením kulturních tradic a oživení společenského života, byla korunována úspěchem v prvním ročníku soutěže Vesnice roku 1995, kdy jsme obdrželi modrou stuhu za rozvoj společenského života a dokonce ve druhém ročníku této soutěže v roce 1996 jsme získali titul Vesnice roku v rámci ČR. Nezapomenutelnou událostí v historii obce bude navždy zapsána návštěva tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla v říjnu 1997, který přijel dodatečně poblahopřát občanům k získání tohoto titulu. Od této doby se naše aktivita ještě zvýšila a to jak na poli společenského a kulturního života, tak i při realizaci různých investičních akcích a péči o obraz obce. V roce 1997 byla zahájena výstavba šesti obecních bytů a již v srpnu 1998 se do těchto bytů stěhovali nájemníci. V tomto roce byla zahájena výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV v rámci programu PHARE CBC. Další velkou investiční akcí byla plynofikace obce v roce 2002, včetně plynofikace budovy OÚ a MŠ. Po provedení výše uvedených investičních akcích bylo nutné provést opravu místních komunikací a chodníků, což se nám podařilo během roku 2004 a 2006. V roce 2006 jsme zahájili a taktéž dokončili další investiční akci a to výstavbu  šesti obecních bytů včetně rozšíření inženýrských sítí. I v roce 2007 jsme se věnovali bytové výstavbě, kde přestavbou nevyužité budovy jsme získali další čtyři malometrážní byty. V tomto roce jsme započali s opravou fasády na budově OÚ. Hlavní akcí roku 2008 byla oprava a rozšíření místního hřbitova o kolumbárium a dokončení opravy fasády na budově OÚ. Nevyužité přízemí budovy Mateřské školy se nám podařilo v roce 2010 přestavět na dva bezbariérové byty pro seniory, a následný rok byla provedena výměna oken v horním podlaží, kde sídlí MŠ. Rok 2011 se nesl především ve znamení realizace akce Odbahnění Vratěnínského rybníka a také úpravy návsi u kostela a opravy opěrné zdi u kostela. V proměně veřejných prostranství jsme pokračovali i v roce 2012 a to úpravou návsi před OÚ a parku u rybníčků v horní části obce. Nový kabát dostala budova č.p. 64, kde rovněž sídlí pošta, v podobě opravy fasády a v nevyužitých nebytových prostorách vznikl přestavbou malometrážní bezbariérový byt pro seniory. V tomto krátkém výčtu nelze uvést veškeré akce, které jsme od roku 1991 realizovali ale z výše uvedeného je zřejmé, že se nám dařilo získávat dotační finanční prostředky, bez kterých by nebylo možné vše provést. Od roku 1991 jsme získali 58 mil. Kč z různých dotačních programů. Velkou pozornost obec věnuje čistotě veřejných prostranství, péči o veřejnou zeleň a květinovou výzdobu, stranou nezůstává ani péče o nemovité kulturní památky, společenský a kulturní život. Pro turisty máme vytvořený informační systém, který popisuje nejvýznamnější nemovité památky a zřídili jsme vycházkovou trasu s názvem ,,Graselova stezka“, která vede kolem řeky Dyje do přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou vyhlídkou na údolí řeky. V přízemí budovy OÚ je také možné se seznámit s historií poštovnictví a především s historií poštovní stanice Vratěnín. Přes Vratěnín vede i několik cyklistických tras, na kterých máme zřízeny odpočívky s informačními tabulemi. Nejznámější je cyklotrasa Greenway 48 Praha-  Vídeň a 13 Euro Velo.

Za to jak obec v dnešní době vypadá patří poděkování všem občanům Vratěnína za jejich neutuchající zájem o obec a nechme na nich, nebo na ostatních, kteří naši obec navštíví, aby posoudili, zdali to, co se podařilo v naší obci realizovat, nebo jak obec vypadá je hodně nebo málo. Ale stejně je pro nás náš Vratěnín nejhezčí, v celém světě jeden, tak se přijďte k nám podívat, co všechno dovedem.