Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 

Logo - Vranovsko.cz

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

hřbitov před rekonstrukcí

hřbitov před rekonstrukcí

 

vstup na hřbitov před rekonstrukcí

vstup na hřbitov před rekonstrukcí

 

 

 

r. 2014 "Martínkov"

r. 2014 "Martínkov"

ulice "Martínkov" 2016

ulice "Martínkov" 2016

r.2016

r.2016

 

pohled po opravě chodníků v červenci 2014

pohled po opravě chodníků v červenci 2014

r.2014

r.2014


Stránka

V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví Vikarta z Trnávky. Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, dal mu současně právo výročního trhu a dokonce i hrdelního soudu. Král Zikmund zapsal Vratěnín v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku a následně došlo k sepsání vratěnínských městských práv a o městečku se hovořilo jako o tržním místě. Všechna dosavadní privilegia a k nim právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav II. V letech 1548 až 1564 je zde mezi majetkem rodu Krajířů uváděná tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes č.p. 1. Roku 1564 prodal Václav Krajíř městečko Vratěnín, tvrz a některé další zboží Adamu Volfovi Krajířovi, který vše ještě téhož roku prodal Štrejnům ze Schvarzenau. V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě Františka Benedikt Berchtold předal v r. 1697 zdejší zámeček Augustiniánům bosákům k založení kláštera. V roce 1699 byl položen základní kámen k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena stavba nového kláštera, který byl zasvěcen Mikuláši z Tolentina, a stavba byla dokončena v r. 1730. Již v roce 1784 byl Josefem II. vydán dekret o zrušení kláštera, ale i přes tento dekret zde žili řeholnici v malé komunitě až do roku 1814. Za vpádů Francouzů, v době napoleonských válek, byla v klášteře zřízena vojenská nemocnice. Klášterní kostel zůstal opuštěný a v roce 1821 vyhořel. Přes městečko Vratěnín vedla stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy na Vídeň. Na této cestě bylo vybudováno v letech 1526 až 1532 první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Kolem roku 1700 byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo OÚ. Po roce 1750, za vlády Marie Terezie byla vybudována nová císařská silnice, která vedla z Prahy na Jihlavu, Znojmo, Hollabrunn, Vídeň a od této doby se datoval úpadek městečka Vratěnín i pozdější zánik poštovní stanice. V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín ničivé požáry a na základě těchto požárů docházelo k přestavbě zastavěného území obce. Podle mapy zastavěného území obce z r. 1824 se ráz zastavěného území obce dochoval takřka v nezměněné podobě až do dnešní doby. Toto bylo hlavním důvodem, že celé zastavěné území obce bylo v r. 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou, kde se rovněž nachází řada nemovitých kulturních památek a v celém katastru obce se jich napočítáme celkem 22. V katastru obce se rovněž nachází archeologická lokalita s místním názvem U kola. Jedná se o středověký hrádek nižší šlechty a na poli kolem hrádku měly být nalezeny kamenné sekery z období neolitu (mladší doby kamenné 4 800 – 4 000 př. Kr.) a střepy nádob z období laténského (450 – 0 př. Kr.). Koncem feudálního období v r. 1843 žilo ve Vratěníně 539 obyvatel v 92 domech. Po rozpadu Rakouska – Uherska na podzim 1918 a při vzpouře v pohraničí byl Vratěnín obsazen rakouskou domobranou, až 11. prosince přišel do městečka československý vojenský oddíl. V r. 1921 zde bylo napočítáno 101 domů a 528 obyvatel. Smutnou událostí městečka byl vstup okupační německé armády 8. října 1938, ale již den předtím opustily městečko české rodiny. Toto je jen část z dávné a bohaté historie městečka Vratěnín, ale i z tohoto je zřejmé, že toto malé městečko bylo v minulosti významným místem.
Dalším mezníkem pro historii obce se stal rok 1945. Krátce po konci II. světové války došlo ve dvou vlnách k odsunu Němců. Ta první vlna byla již 9. června 1945 a druhá proběhla 6. dubna 1946. V této době probíhalo rovněž nové osídlení Vratěnína a 5. května 1946 proběhlo předání dekretů o vlastnictví půdy novým osídlencům. Hospodaření na svém netrvalo dlouho a od roku 1949 do roku 1961 zde působilo JZD, které počínaje rokem 1962 bylo začleněno do Státního statku Lesná. Postupem času bylo v obci zrušeno zdravotní středisko, škola, obec byla začleněna pod střediskovou obec Uherčice. Její poloha v bezprostřední blízkosti státní hranice, v té době hranice dvou světů, vedla tehdejší režim k tomu, že obec byla vedena jako zániková se stavební uzávěrou. I přes tuto nepříznivou situaci obec žila čilým kulturním a společenským životem, dbalo se na dodržování tradic, vzhled a čistotu obce. Významným mezníkem pro další rozvoj obce byl rok 1990, kdy obec opět získala svoji samosprávu a v témže roce byl 1. září po 45 letech znovuotevřen hraniční přechod do Rakouska. Již v roce 1991 se obec aktivně zapojila do programu obnovy venkova a vytýčila si hlavní akce pro následující období a samotná realizace na sebe nenechala dlouho čekat. Celá tato činnost, spolu s obnovením kulturních tradic a oživení společenského života, byla korunována úspěchem v prvním ročníku celostátní soutěži Vesnice roku v roce 1995, kdy obec obdržela modrou stuhu za rozvoj společenského života a dokonce ve druhém ročníku této soutěže v roce 1996 získala titul Vesnice roku v rámci ČR. Nezapomenutelnou událostí v historii obce bude navždy zapsána návštěva tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla v říjnu 1997, který přijel dodatečně poblahopřát občanům Vratěnína k získání tohoto titulu. Získáním titulu Vesnice roku naše aktivita nekončila, ba naopak. V této době jsme měli již zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu úpravny vody, vodovodu, kanalizace a ČOV a podanou žádost o dotaci v rámci programu PHARE CBC. Dotace na tuto akci nám byla přidělena a výstavba se realizovala od listopadu 1998 do listopadu 1999 a vyžádala si investici 25,5 mil. Kč. V roce 1997 jsme zahájili výstavbu šesti obecních bytů a tato výstavba byla dokončena v srpnu následujícího roku. V roce 2002 provedla obec další investiční akci nákladem 4,8 mil. Kč a to plynofikaci obce. V roce 2004 a 2006 se nám podařilo zrealizovat opravu místních komunikací a chodníků nákladem 7,5 mil. Kč. V roce 2006 jsme zahájili a taktéž dokončili investiční akci ve výši 6,1 mil. Kč a to výstavbu dalších šesti obecních bytů. I v roce 2007 jsme se věnovali bytové výstavbě, kde se nám podařilo zrealizovat přestavbu bývalé víceúčelové budovy na čtyři malometrážní byty nákladem 2,9 mil. Kč. Hlavní akcí roku 2008 za 4 mil. Kč, byla oprava a rozšíření místního hřbitova. Nevyužité přízemí budovy Mateřské školy jsme v roce 2010 přestavěli na dva bezbariérové byty pro seniory. Nástup do roku 2011 se nesl ve znamení zahájení realizace akce ,,Odbahnění Vratěnínského rybníka“ nákladem 6,4 mil. Kč a tato akce je již dokončena. Dále byla v tomto roce provedena úprava návsi u kostela v hodnotě 940 tis. Kč, oprava opěrné zdi u kostela za 300 tis. Kč. Poslední akcí roku 2011 byla výměna oken na budově MŠ Vratěnín za 280 tis. Kč. V tomto krátkém výčtu nelze uvést veškeré akce, které jsme za dobu dvaceti let realizovali. Z výše uvedeného je ale zřejmé, že se nám v minulosti poměrně dařilo získávat dotační finanční prostředky, bez kterých by nebylo možné vše realizovat. Velkou pozornost obec věnuje čistotě veřejných prostranství, péči o veřejnou zeleň a květinovou výzdobu, stranou nezůstává ani péče o nemovité kulturní památky, což je na vzhledu obce zřejmé. Stranou představitelů obce nezůstává ani kulturní, společenský a sportovní život a v rámci možností se obec snaží vytvářet pro tuto činnost vhodné podmínky. Pro turisty jsme vytvořili informační systém, který popisuje nejvýznamnější nemovité památky, zřídili jsme značenou vycházkovou trasu s názvem ,,Graselova stezka“, která vede kolem řeky Dyje do přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou vyhlídkou na údolí řeky.
Poděkování patří všem občanům Vratěnína za jejich neutuchající zájem o obec a nechme na nich, nebo na ostatních, kteří naší obec navštíví, aby posoudili, zdali to, co se podařilo v naší obci zrealizovat, nebo jak obec vypadá je hodně nebo málo.
Ale stejně je pro nás náš Vratěnín nejhezčí, v celém světě jeden, tak se přijďte k nám podívat, co všechno dovedem.          
Martin Kincl, starosta obce